Skip to product information
1 of 8

Mai Vàng Florida (maivangflorida.com)

Nhãn Tím (cây ghép) - cao 20 inches - $30 shipping

Nhãn Tím (cây ghép) - cao 20 inches - $30 shipping

Regular price $99.00 USD
Regular price Sale price $99.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Cây Nhãn tím là giống nhãn hiện đang “hot” tại miền Tây. Nguồn gốc bắt đầu từ khi ông Bảy Huy, một người làm vườn chính hiệu của Tỉnh Sóc Trăng phát hiện ra trên cây nhãn Long nhà mình có đâm ra một nhánh lá có màu tím khá lạ. Sau nhiều lần quan sát thì thấy khi ra hoa cũng có màu tím và đến khi có quả thì cũng một màu tím. 

Thấy nhãn có màu lạ, ông đã chiết nhánh này rồi đem trồng xuống đất sau nhà. Thật bất ngờ chỉ sau 1 năm trồng cây nhãn đã cho vài chục trái có màu tím đẹp mắt. Ông Huy coi việc tìm ra giống nhãn tím này chẳng khác nào được trời ban cho chính vì thế gia đình ông giữ gìn rất cẩn thận. Chỉ mãi khi được chưng bày tại hội trợ triển lãm nông sản năm 2012 chúng mới thực sự tạo nên cơn sốt khắp cả nước về giống nhãn có một không hai này.

Nhãn tím cùi dày, vỏ mỏng và khi ăn bạn sẽ cảm giác vị ngọt thanh mát cùng mùi hương thơm khá dễ chịu.

Nhãn tím là loại cây ưa sáng. Nếu đủ nắng thì trái sẽ càng to và ăn càng ngọt.

- Với giống nhãn tím này bạn có thể trồng trên nhiều loại đất. Từ loại đất nước ngọt đến những vùng nước mặn cây vẫn cho ra quả được.

 - Nếu trồng nhiều cây trên một diện tích đất bạn nên để khoảng cách cho cây ít nhất từ 3m trở lên.

 

Purple longan is very suitable for growing on dune soil or alluvial soil. Especially, the resistance of the longan is so high that it can prevent dragon broom disease without using any pesticides or fertilizer. Moreover, the trunk is stronger than ordinary longan, which makes it is able to resist the storm. In conclusion, the purple longans creates huge profit and is easier to grow compared to the usual longans.

 

The Purple Longan tree, also known as Dimocarpus longan, is a tropical evergreen tree native to Southeast Asia. It belongs to the same family as the lychee and is highly valued for its sweet, juicy, and translucent fruits.

The purple longan produces 2 crops/year, with the main one is in June, and the others in December. It take the purple longan 3 months from flowering to harvest. On average 18-month- old longan will start to produce fruits, within the first few years the tree only produced a few dozen kilograms. However, the rate increased year by year.

 

The Purple Longan tree can grow up to 40 feet (12 meters) tall, with a dense canopy of dark green, glossy leaves. It produces small, fragrant flowers that give way to round or oval-shaped fruits that are about the size of a small plum. The fruits have a hard, brittle, and shiny outer shell, which is easily peeled away to reveal the translucent, sweet, and juicy pulp inside. The pulp is similar in texture and taste to a lychee, with a distinctive and slightly musky flavor.

The Purple Longan fruit is highly prized for its sweet and refreshing taste and is commonly eaten fresh, as a dessert or snack. The fruit is also used in a variety of traditional Chinese medicines and tonics, as it is believed to have various health benefits.

The Purple Longan tree is a hardy and resilient plant that is able to tolerate a wide range of soil types and climates. It is typically propagated by seeds or grafting, and can be grown in home gardens or commercial orchards.

Overall, the Purple Longan tree is a valuable and versatile plant that has many culinary and medicinal applications. Its sweet and juicy fruits, along with its ornamental qualities, make it a popular choice among home gardeners and commercial growers.

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

View full details
  • Xin lưu ý

    All sales are final. NO REFUNDS OR REPLACEMENTS will be given.

  • Shipping date

    Shop chỉ ship hàng vào ngày thứ Hai hàng tuần.