Skip to product information
1 of 9

maivangflorida

Cúc Thọ Hương - $199 - khoảng 2.5 feet - $30 shipping

Cúc Thọ Hương - $199 - khoảng 2.5 feet - $30 shipping

Regular price $199.00 USD
Regular price Sale price $199.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
  • Cây cao khoảng 2.5 feet
  • Xin quý khách lưu ý cây trong hình chỉ là cây mẫu
  • Free shipping

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

View full details
  • Xin lưu ý

    All sales are final. NO REFUNDS OR REPLACEMENTS will be given.

  • Shipping date

    Shop chỉ ship hàng vào ngày thứ Hai hàng tuần.