Bộ sưu tập: Các loại cây Bonsai

Các loại cây bonsai của vườn đang bán. 

Đây chỉ là một số nhỏ trong số lượng lớn cây của vườn đang có. Quý khách có nhu cầu xin gởi email đến maivangsales@gmail.com hoặc gởi text đến Bình, số điện thoại 305-218-9999 để hỏi thêm.