Bonsai

Vườn còn có rất nhiều loại cây bonsai với nhiều kiểu dáng để đáp ứng nhu cầu rộng rãi của quý khách. Chi tiết xin vui lòng liên hệ (941) 301-9251